Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe

Podle  paragrafu 16 bodu 1 Stanov jsou statutárními orgány KSS:

  • Valné shromáždění členů
  • Rada KSS
  • Revizní komise

Radu KSS tvoří:

Marek Jóźwicki – předseda

Marek Korneć – místopředseda

Krzysztof Gawęda – hospodář

Zbigniew Oborowski – tajemník

Andrzej Wolniak – člen

Revizní komisi tvoří:

Michał Puzyński

Aleksander Jędrosz

Roman Mączniewski